Quyết định 266/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 266/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 266/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 17/02/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN ĐẾN NĂM 2040
 • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, với những nội ...
 • 1. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch
 • 2. Tính chất
 • 3. Dự báo quy mô dân số và đất đai
 • 4. Định hướng phát triển không gian
 • 5. Định hướng phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội
 • 6. Quy hoạch sử dụng đất
 • 7. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • 8. Đánh giá môi trường chiến lược
 • 9. Các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng đợt đầu
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 266/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 266/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 266/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 266/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 266/QĐ-TTg

Đang cập nhật