Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 07/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 07/02/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật