Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH quy định về danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 39/2019/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH quy định về danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA CHO NGHỀ CÔNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề ...
  • Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp giấy chứng nhận và ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
  • DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
  • PHẦN THUYẾT MINH
  • PHẦN DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
  • I. Cơ sở vật chất tối thiểu:
  • II. Danh mục trang thiết bị tối thiểu:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật