Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 24/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 02 năm 2020 và thay thế Thông tư số 22/2014 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
 • QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đào tạo theo niên chế và đào tạo theo hệ thống tín chỉ
 • Điều 3. Học phần và Tín chỉ
 • Điều 4. Chương trình đào tạo
 • Điều 5. Số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên
 • Điều 6. Thời gian đào tạo
 • Điều 7. Địa điểm đào tạo
 • Điều 8. Kế hoạch đào tạo
 • Điều 9. Công khai về hoạt động đào tạo
 • Điều 10. Đăng ký nhập học
 • Điều 11. Nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm
 • Điều 12. Miễn trừ, bảo lưu và công nhận kết quả học tập
 • Điều 13. Học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên
 • Điều 14. Chuyển học chương trình đào tạo giáo viên khác
 • Điều 15. Chuyển cơ sở đào tạo giáo viên
 • Điều 16. Tổ chức kiểm tra và thi kết thúc môn học, học phần
 • Điều 17. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, học phần và học lại, thi lại
 • Điều 18. Ra đề thi, chấm thi kết thúc môn học, học phần
 • Điều 19. Đánh giá điểm môn học, học phần, điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung ...
 • Điều 20. Thực hành, thực tập sư phạm
 • Điều 21. Làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị, các môn Lý luận ...
 • Điều 22. Đánh giá chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
 • Điều 23. Điều kiện tốt nghiệp
 • Điều 24. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập, bằng tốt ...
 • Chư TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
 • Mục 1. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
 • Điều 25. Tổ chức lớp học
 • Điều 26. Đăng ký khối lượng học tập
 • Điều 27. Rút bớt học phần đã đăng ký
 • Điều 28. Đăng ký học lại
 • Điều 29. Đánh giá kết quả học tập
 • Điều 30. Quy đổi điểm học phần và điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy
 • Điều 31. Xếp hạng năm đào tạo và học lực
 • Điều 32. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học
 • Điều 33. Hoạt động cuối khóa
 • Điều 34. Xếp loại tốt nghiệp
 • Mục 2. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ
 • Điều 35. Tổ chức lớp học
 • Điều 36. Xếp loại kết quả học tập
 • Điều 37. Điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học, tự thôi học
 • Điều 38. Các môn thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian thi tốt nghiệp
 • Điều 39. Kế hoạch thi tốt nghiệp và thành lập các hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp ...
 • Điều 40. Điều kiện dự thi và số lần dự thi tốt nghiệp
 • Điều 41. Tổ chức các hoạt động thi tốt nghiệp
 • Điều 42. Điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp
 • Điều 43. Xếp loại tốt nghiệp
 • Chương III ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC, ĐÀO TẠO ĐỂ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THỨ HAI, ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ...
 • Điều 44. Yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo
 • Điều 45. Thẩm quyền quyết định, báo cáo, công khai việc tổ chức đào tạo
 • Điều 46. Thực hiện chương trình đào tạo
 • Điều 47. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh
 • Điều 48. Tổ chức và quản
 • Điều 49. Hoạt động liên kết đào tạo VLVH
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 50. Chế độ báo cáo, lưu trữ
 • Điều 51. Xử lý vi phạm
 • Điều 52. Quy định chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật