Quyết định 233/QĐ-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 233/QĐ-BKHĐT

Tiêu đề: Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số hiệu: 233/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng Ngày ban hành: 19/02/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan ...
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH ...
  • PHỤ LỤC II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 233/QĐ-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 233/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 233/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 233/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 233/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật