Thông tư 02/2020/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2020/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 02/2020/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 21/02/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY CÔNG VỤ CỦA CẢNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TIÊU HAO NHIÊU LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY CÔNG VỤ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Giới thiệu chung
 • 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • 3. Căn cứ xây dựng định mức
 • 4. Giải thích từ ngữ.
 • 5. Nội dung định mức
 • 6. Hướng dẫn tính toán áp dụng
 • 7. Nguyên tắc áp dụng định mức
 • Chương II ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
 • 1. Định mức thời gian hoạt động và mức công suất khai thác của động cơ máy chính; thời gian hoạt động ...
 • 2. Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu bôi trơn và vận tốc trung bình của phương tiện thủy
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2020/TT-BGTVT để xử lý: