Quyết định 158/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 158/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 158/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 Số hiệu: 158/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 158/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH TRONG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Về kiện toàn tổ chức, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
 • 2. Về ứng dụng công nghệ thông tin
 • 3. Hoàn thiện quy trình, cách thức công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết ...
 • 4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Tổ chức thường xuyên việc ...
 • 5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh về Lãnh ...
 • 6. Các nhiệm vụ khác:
 • III. KINH PHÍ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 158/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 158/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 158/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 158/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 158/QĐ-UBND

Đang cập nhật