Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 36/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh Ngày ban hành: 11/11/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH
  • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỈ THỊ BÃI BỎ
  • I. QUYẾT ĐỊNH
  • II. CHỈ THỊ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 36/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật