Quyết định 412/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 412/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 412/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 14/02/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa ...
 • QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hệ thống Cơ sở
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Hệ thống
 • Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG
 • Điều 6. Địa chỉ và mật khẩu truy cập Hệ thống
 • Điều 7. Quy định về tạo lập, cấp và thu hồi tài khoản để truy cập vào Hệ thống và tài khoản liên thông ...
 • Điều 8. Quản lý tài khoản, tài khoản liên thông
 • Điều 9. Quản lý dữ liệu trên Hệ thống
 • Chương III TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
 • Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Dược
 • Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Cục Công nghệ thông tin
 • Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
 • Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện
 • Điều 15. Trách nhiệm của các các cơ sở kinh doanh thuốc và cơ sở khám, chữa bệnh, trung tâm kiểm soát ...
 • Điều 16. Trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân liên quan ...
 • Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 18. Xử lý vi phạm
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 412/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 412/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 412/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 412/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 412/QĐ-BYT

Đang cập nhật