Quyết định 336/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 336/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 336/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 336/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 07/02/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 336/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức ...
  • Điều 3. Kinh phí thực hiện, duy trì và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các ...
  • Điều 4. Lộ trình thực hiện
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 336/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 336/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 336/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 336/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 336/QĐ-BYT

Đang cập nhật