Công điện 735/CĐ-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Công điện 735/CĐ-BNN-TY

Tiêu đề: Công điện 735/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 735/CĐ-BNN-TY Loại văn bản: Công điện Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 03/02/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Công điện 735/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công điện 735/CĐ-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Công điện 735/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công điện 735/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Công điện 735/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Công điện 735/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật