Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB

Tiêu đề: Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1492/QĐ-BNN-CB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 04/05/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối theo hướng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Về quy hoạch
 • 2. Về thực hiện các chính sách phát triển ngành muối
 • 3. Về khoa học công nghệ
 • 4. Về đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất muối
 • 5. Về đào tạo nguồn nhân lực
 • 6. Về thị trường
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 2. Đối với các địa phương
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT ...
 • 1 Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về kế hoạch hành động
 • 2 Về quy hoạch
 • 3 Về thực hiện chính sách phát triển ngành muối
 • 4 Về khoa học công nghệ
 • 5 Đầu tư phát triển sản xuất muối
 • 6 Đào tạo nguồn nhân lực
 • 6 Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật