Nghị quyết 18/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 18/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành Số hiệu: 18/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/02/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 18/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 18/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 18/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 18/NQ-CP

Đang cập nhật