Văn bản khác 115/KH-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 115/KH-BGDĐT

Tiêu đề: Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 115/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 27/02/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NHIỆM VỤ CHUNG
  • III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • 1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo
  • 2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (gọi chung ...
  • 3. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 115/KH-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 115/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 115/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 115/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 115/KH-BGDĐT

Đang cập nhật