Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS

Tiêu đề: Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS về phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 6 tháng đầu năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 179/QĐ-BNN-TCTS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 13/01/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS về phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 6 tháng đầu năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM VỀ CHỐNG KHAI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm ...
 • Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch kèm theo Quyết định này, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng các Vụ; Hợp tác quốc tế, Pháp ...
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM VỀ CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT ...
 • I Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về khai thác IUU; đặc biệt là các ...
 • II Hoàn thiện khung pháp lý
 • III Tổ chức thực thi pháp luật
 • IV Truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác
 • V Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS

Đang cập nhật