Thông tư 08/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 08/2020/TT-BTC quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 08/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 18/02/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 08/2020/TT-BTC quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
  • Điều 4. Điều chỉnh giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2020/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2020/TT-BTC

Đang cập nhật