Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT

Tiêu đề: Thông báo 34/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án giữa Việt Nam - Séc Số hiệu: 34/2019/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Séc Người ký: Tô Lâm, Robert Pelikán Ngày ban hành: 07/06/2017 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông báo 34/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án giữa Việt Nam - Séc

 • THÔNG BÁO VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 • HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HÒA SÉC VỀ CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN ...
 • Điều 1 Định nghĩa
 • Điều 2 Các nguyên tắc chung
 • Điều 3 Các cơ quan trung ương
 • Điều 4 Yêu cầu và trả lời yêu cầu
 • Điều 5 Điều kiện chuyển giao
 • Điều 6 Xác minh sự đồng ý
 • Điều 7 Tài liệu kèm theo
 • Điều 8 Hiệu lực của việc chuyển giao đối với Nước chuyển giao
 • Điều 9 Hiệu lực của việc chuyển giao đối với Nước nhận
 • Điều 10 Đặc xá, đại xá, giảm hình phạt
 • Điều 11 Xem xét lại bản án
 • Điều 12 Kết thúc thi hành hình phạt
 • Điều 13 Thông tin về thi hành hình phạt
 • Điều 14 Quá cảnh
 • Điều 15 Ngôn ngữ và chi phí
 • Điều 16 Điều khoản cuối cùng
 • TREATY BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE CZECH REPUBLIC ON THE TRANSFER OF SENTENCED ...
 • Article 1 Definitions
 • Article 2 General Principles
 • Article 3 Central Authorities
 • Article 4 Requests and Replies
 • Article 5 Conditions for Transfer
 • Article 6 Verification of Consent
 • Article 7 Supporting Documents
 • Article Effect of Transfer for Transferring State
 • Article 9 Effect of Transfer for Receiving State
 • Article 10 Pardon, Amnesty, Commutation
 • Article 1 Review of Judgment
 • Article 12 Termination of Enforcement of Sentence
 • Article 13 Information on Enforcement of Sentence
 • Article 14 Transit
 • Article 15 Language and Costs
 • Article 16 Final Provisions
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 34/2019/TB-LPQT

Đang cập nhật