Công văn 694/BGDĐT-VP

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 694/BGDĐT-VP

Tiêu đề: Công văn 694/BGDĐT-VP năm 2020 về chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 694/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 04/03/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thống kê

Mục lục Công văn 694/BGDĐT-VP năm 2020 về chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • Số: 694/BGDĐT-VP V/v chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019 - 2020
 • DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM HỌC 2019-2020
 • A Đại học Quốc gia Hà Nội
 • C Đại học Huế
 • D Đại học Đà Nẵng
 • E Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
 • DANH SÁCH CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 • DANH SÁCH CÁC CSGD CAO ĐẲNG CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM HỌC 2019-2020
 • DANH SÁCH CÁC CSGD TRUNG CẤP CHƯA HOÀN THÀNH BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM HỌC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 694/BGDĐT-VP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Công văn 694/BGDĐT-VP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 694/BGDĐT-VP

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 694/BGDĐT-VP

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 694/BGDĐT-VP

Đang cập nhật