Quyết định 100/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 100/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 100/QĐ-BHXH năm 2020 quy trình về thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại Số hiệu: 100/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương Ngày ban hành: 17/01/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 100/QĐ-BHXH năm 2020 quy trình về thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ SONG PHƯƠNG GIỮA HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình nghiệp vụ thanh toán điện tử song phương giữa hệ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám ...
 • QUY TRÌNH VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ SONG PHƯƠNG GIỮA HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ CÁC HỆ THỐNG NGÂN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ và viết tắt
 • Điều 2. Mục đích và phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Chương 2 QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Quy trình TTĐTSP
 • Điều 5. Quy trình trao đổi dữ liệu
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin
 • Điều 7. Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán
 • Điều 8. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu trữ
 • Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Quản lý đầu tư quỹ, Văn phòng BHXH Việt Nam, Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 100/QĐ-BHXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 100/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 100/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 100/QĐ-BHXH

Đang cập nhật