Văn bản khác 4817/KH-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 4817/KH-BTP

Tiêu đề: Kế hoạch 4817/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 4817/KH-BTP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 04/12/2019 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 4817/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020
  • III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020
  • IV. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 4817/KH-BTP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 4817/KH-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 4817/KH-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 4817/KH-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 4817/KH-BTP

Đang cập nhật