Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP

Tiêu đề: Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Số hiệu: 165/QĐ-BCĐ138/CP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 10/03/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số: 12/QĐ-BCĐ138 ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc
 • Điều 3. Thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng ban
 • Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban thường trực
 • Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên
 • Điều 8. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo
 • Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 10. Chế độ họp
 • Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP

Đang cập nhật