Thông tư 10/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 10/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 06/02/2020 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Thông tư 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIAM GIỮ PHẠM NHÂN VÀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ ĐỒ VẬT CẤM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Đồ vật cấm
  • Điều 4. Thu giữ, bảo quản đồ vật cấm
  • Điều 5. Xử lý vi phạm
  • Điều 6. Xử lý đồ vật cấm
  • Điều 7. Hồ sơ xử lý đồ vật cấm
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2020/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2020/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2020/TT-BCA

Đang cập nhật