Thông tư 01/2020/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2020/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 01/2020/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
 • Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí
 • Điều 6. Giữ nguyên nhóm nợ
 • Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Hiệu Iực thi hành
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, MIỄN, GIẢM LÃI, GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2020/TT-NHNN để xử lý: