Quyết định 736/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 736/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 736/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 736/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 736/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 VÀ KHOẢN 5 ĐIỀU 1; ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2071 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 736/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 736/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 736/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 736/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật