Quyết định 345/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 345/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 345/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 16/03/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 345/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam” kèm theo Quyết định này với ...
 • I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
 • II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • 2. Hoạt động phối hợp, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị
 • 3. Kinh phí thực hiện Đề án
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 345/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 345/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 345/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 345/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 345/QĐ-BTC

Đang cập nhật