Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 854/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 17/03/2020 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Tổ chức các hoạt động thí điểm tại 12 tỉnh/thành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm ...
 • 2. Tổ chức các hoạt động thí điểm tại các tỉnh, thành khác.
 • 3. Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương.
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật