Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 856/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 18/03/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong ...
 • Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Kế hoạch trích từ dự toán ngân sách Nhà nước ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật