Văn bản khác 1480/KH-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1480/KH-BCT

Tiêu đề: Kế hoạch 1480/KH-BCT năm 2020 về hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 1480/KH-BCT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 04/03/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 1480/KH-BCT năm 2020 về hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia do Bộ Công thương ban hành

 • KẾ HOẠCH VỀ VIỆC HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC VÀ CẤP QUỐC ...
 • I. Mục đích, yêu cầu
 • II. Nội dung hỗ trợ, phát triển sản phẩm cho các cơ sở CNNT
 • III. Tổ chức thực hiện
 • 1. Cục Công Thương địa phương
 • 2. Cục Xúc tiến Thương mại
 • 3. Vụ Thị trường trong nước
 • 4. Vụ Khoa học và Công nghệ
 • 5. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
 • 6. Văn phòng Bộ
 • 7. Báo, Tạp chí Công Thương và các đơn vị truyền thông khác
 • 8. Tổng cục Quản lý thị trường
 • 9. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp
 • 10. Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
 • 11. Triển khai thực hiện và chế độ báo cáo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1480/KH-BCT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1480/KH-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1480/KH-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1480/KH-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1480/KH-BCT

Đang cập nhật