Quyết định 333/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 333/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 333/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 333/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 12/03/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 333/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ ĐẦU TƯ
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 333/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 333/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 333/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 333/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 333/QĐ-BTC

Đang cập nhật