Quyết định 987/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 987/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 987/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự trữ lưu thông và tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 987/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 25/03/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 987/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự trữ lưu thông và tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH ĐI LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP ...
  • Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo ...
  • Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với các địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các thành viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 và ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 987/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 987/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 987/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 987/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 987/QĐ-BCT

Đang cập nhật