Công văn 3916/UBND-KT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3916/UBND-KT

Tiêu đề: Công văn 3916/UBND-KT năm 2019 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành Số hiệu: 3916/UBND-KT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Công văn 3916/UBND-KT năm 2019 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

  • Số: 3916/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3916/UBND-KT để xử lý:

Tin tức về Công văn 3916/UBND-KT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 3916/UBND-KT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3916/UBND-KT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3916/UBND-KT

Đang cập nhật