Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Số hiệu: 41/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/04/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  • NGHỊ ĐỊNH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
  • Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 41/2020/NĐ-CP để xử lý: