Thông tư 15/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 15/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 23/03/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐỐI VỚI RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Trường hợp phải dán tem và không phải dán tem trên bao bì sản phẩm
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý tem
 • Điều 5. Quản lý tem rượu nhập khẩu
 • Điều 6. Quản lý tem rượu sản xuất trong nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Về kinh phí in tem
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC 2 QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2020/TT-BTC để xử lý: