Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 144/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Số hiệu: 144/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Muôn Ngày ban hành: 06/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 144/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên

  • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 ...
  • Điều 3. Nội dung Điều 1 Nghị quyết này điều chỉnh, thay thế nội dung Điều 1, Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 144/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Đang cập nhật