Quyết định 624/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 624/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 624/QĐ-BTP Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 624/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Mai Lương Khôi Ngày ban hành: 24/03/2020 Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 624/QĐ-BTP Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý ...
 • KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 • 2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 • 3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 624/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 624/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 624/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 624/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 624/QĐ-BTP

Đang cập nhật