Văn bản khác 04/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 04/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành Số hiệu: 04/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh Ngày ban hành: 03/01/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • 1. Các sở, ngành của tỉnh
  • 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
  • DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT, CHỈ ĐẠO VỀ PCTN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN - NĂM 2020
  • I. Các quy định pháp luật
  • II. Các văn bản chỉ đạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 04/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật