Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Tiêu đề: Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Số hiệu: 1883/TCĐBVN-QLPT&NL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Phan Thị Thu Hiền Ngày ban hành: 30/03/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

  • Số: 1883/TCĐBVN-QLPT"NL V/v sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
  • 1. Nội dung và hướng dẫn sử dụng
  • 2. Cấu trúc bộ đề dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng
  • 3. Về tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC I 200 CÂU HỎI DÙNG CHO SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1
  • PHỤ LỤC 2 450 CÂU HỎI DÙNG CHO SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A2
  • PHỤ LỤC 3 500 CÂU HỎI DÙNG CHO SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A3, A4
  • PHỤ LỤC 4 60 CÂU HỎI VỀ TÌNH HUỐNG MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Đang cập nhật