Nghị quyết 42/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 42/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 42/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/04/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Lao động

Mục lục Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
  • I. NGUYÊN TẮC
  • II. NỘI DUNG HỖ TRỢ
  • III. CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 42/NQ-CP để xử lý: