Chỉ thị 17/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 17/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 17/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 13/04/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • CHỈ THỊ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 • 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp:
 • 2. Bộ Y tế:
 • 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 • 4. Bộ Công Thương:
 • 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ ...
 • 6. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc, tổ chức, cá nhân vi phạm ...
 • 7. Bộ Tài chính hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm ...
 • 8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí: Tăng ...
 • 9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
 • 10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 17/CT-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 17/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 17/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 17/CT-TTg

Đang cập nhật