Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Số hiệu: 07/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân Ngày ban hành: 27/03/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2011 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các công trình xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng
 • Điều 4. Nguyên tắc chung
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Trách nhiệm Sở Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng
 • Điều 6. Trách nhiệm UBND cấp huyện và Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện
 • Điều 7. Trách nhiệm UBND cấp xã
 • Điều 8. Trách nhiệm của công chức, viên chức, thanh tra viên và người được giao nhiệm vụ quản lý trật ...
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
 • Điều 10. Trách nhiệm phối hợp xử lý đối với công trình vi phạm
 • Điều 11. Cung cấp thông tin về xử lý trật tự xây dựng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật