Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Tiêu đề: Luật Biên phòng Việt Nam 2020 Số hiệu: 66/2020/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 11/11/2020 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng

Mục lục Luật Biên phòng Việt Nam 2020

 • LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước về biên phòng
 • Điều 4. Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng
 • Điều 5. Nhiệm vụ biên phòng
 • Điều 6. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng
 • Điều 7. Trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác ...
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng
 • Chương II HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VỀ BIÊN PHÒNG
 • Điều 9. Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân
 • Điều 10. Phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng
 • Điều 11. Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại ...
 • Điều 12. Hợp tác quốc tế về biên phòng
 • Chương III LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
 • Điều 13. Vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 14. Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 15. Quyền hạn của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 16. Phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 17. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 • Điều 18. Huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự
 • Điều 19. Hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
 • Điều 20. Biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
 • Điều 21. Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 22. Trang bị của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 23. Ngày truyền thống, tên giao dịch quốc tế, con dấu của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 24. Trang phục, màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện của Bộ đội Biên phòng
 • Chương IV BẢO ĐẢM BIÊN PHÒNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG
 • Điều 25. Bảo đảm nguồn nhân lực
 • Điều 26. Bảo đảm nguồn lực tài chính
 • Điều 27. Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ BIÊN PHÒNG
 • Điều 28. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 33. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 34. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Biên phòng Việt Nam 2020 để xử lý: