Thông tư 24/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 24/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 13/04/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Lao động

Mục lục Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2016/TT-BTC NGÀY 03/02/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2020/TT-BTC để xử lý: