Thông tư 26/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 26/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 14/04/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 111/2007/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2007 HƯỚNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2007/TT- BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng ...
  • Điều 2. Bãi bỏ ngày 29 tháng 4 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007 ...
  • Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2020/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 26/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 26/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2020/TT-BTC

Đang cập nhật