Thông tư 25/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 25/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 14/04/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 291/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 QUY ĐỊNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2020/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2020/TT-BTC

Đang cập nhật