Thông tư 08/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 08/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 13/04/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ Thông tư số 17/2011/TT ...
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám ...
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC SỐ 02 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG
 • Mẫu 2.1 - Danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng đề nghị kiểm định
 • Mẫu 2.2 - Kết quả đo kiểm trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
 • Mẫu 2.3 - Giấy chứng nhận kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
 • Mẫu 2.4 - Bản công bố trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không thuộc danh mục thiết bị viễn ...
 • Mẫu 2.5 - Báo cáo danh sách các trạm gốc đã công bố
 • Mẫu 2.6 - Báo cáo tình hình kiểm định trạm gốc
 • PHỤ LỤC SỐ 03 BAN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH
 • Mẫu 3.1 - Thông số cơ bản của đài phát thanh, đài truyền hình
 • Mẫu 3.2 - Kết quả đo kiểm đài phát thanh, đài truyền hình
 • Mẫu 3.3 - Giấy chứng nhận kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình
 • Mẫu 3.4 - Báo cáo tình hình kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2020/TT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật