Công văn 1183/BTP-CNTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1183/BTP-CNTT

Tiêu đề: Công văn 1183/BTP-CNTT năm 2020 về cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1183/BTP-CNTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc Ngày ban hành: 31/03/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Công văn 1183/BTP-CNTT năm 2020 về cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số: 1183/BTP-CNTT V/v cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ ...
  • 1. Đối với các Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch có sự thay đổi thông tin đơn vị hành chính nhưng chưa ...
  • 2. Đối với việc liên thông dữ liệu hộ tịch giữa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung ...
  • 3. Đối với các UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố có sự sai khác tên so với tên đơn ...
  • PHỤ LỤC 01: HIỆN TRẠNG ĐỒNG BỘ THÔNG TIN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
  • PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÓ SAI KHÁC TÊN SO VỚI QUYẾT ĐỊNH 124/2004/QĐ-TTG NGÀY 08/7/2004 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1183/BTP-CNTT để xử lý:

Tin tức về Công văn 1183/BTP-CNTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1183/BTP-CNTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1183/BTP-CNTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1183/BTP-CNTT

Đang cập nhật