Quyết định 1152/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1152/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 1152/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 1152/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1152/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN ĐỂ NẮM ...
  • Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình ...
  • Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với cơ quan hải quan và một số cơ quan có liên quan để nắm ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các thành viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 và ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1152/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1152/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1152/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1152/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1152/QĐ-BCT

Đang cập nhật