Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1

Tiêu đề: Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân Số hiệu: 358/QĐ-VKSTC-T1 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Hồ Đức Anh Ngày ban hành: 18/08/2016 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI HỆ THỐNG BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT ...
  • Điều 1 Ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra ...
  • HỆ THỐNG BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1

Đang cập nhật