Thông tư 38/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 38/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước
 • Điều 4. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 5. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 6. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 7. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ
 • Điều 8. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện ...
 • Điều 9. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Điều 10. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân
 • Điều 11. Điều chỉnh độ mật
 • Điều 12. Giải mật
 • Điều 13. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
 • Điều 14. Phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Điều 16. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương về công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2020/TT-BCA để xử lý: