Quyết định 1851/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1851/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1851/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 24/04/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế ...
 • Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi ...
 • Điều 3. Bãi bỏ 02 bài: “Chẩn đoán và xử trí cơn hen phế quản cấp” và “Chẩn đoán và điều trị dự phòng ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng ...
 • HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN NGƯỜI ỚN VÀ TRẺ EM ≥ 12 TUỔI
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • DANH MỤC CÁC HÌNH
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN NGƯỜI ỚN VÀ TRẺ EM ≥ 12 TUỔI
 • 1. ĐỊNH NGHĨA HEN PHẾ QUẢN
 • 2. CHẨN ĐOÁN
 • 2.1. Triệu chứng lâm sàng
 • 2.2. Cận lâm sàng
 • 2.3. Chẩn đoán xác định
 • 2.4. Chẩn đoán phân biệt
 • 2.5. Chẩn đoán hen phế quản khi bệnh nhân đã dùng thuốc kiểm soát hen
 • 2.6. Chẩn đoán hen phế quản ở một số thể lâm sàng
 • 2.7. Đánh giá hen phế quản
 • 3. ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN
 • 3.1. Các nguyên tắc của điều trị hen phế quản
 • 3.2. Thuốc điều trị và chiến lược kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ
 • 3.3. Giáo dục xử trí hen theo hướng dẫn và huấn luyện kỹ năng
 • 3.4. Xử trí hen với bệnh lý đi kèm và trong những nhóm dân số đặc biệt
 • 3.5. Hen nặng ở bệnh nhân người lớn và vị thành niên
 • 4. XỬ TRÍ KHI HEN TRỞ NẶNG VÀ ĐỢT CẤP
 • 4.1. Đại cương
 • 4.2. Chẩn đoán đợt cấp hen phế quản
 • 4.3. Hướng dẫn tự xử trí đợt cấp hen phế quản theo bản kế hoạch hành động
 • 4.4. Xử trí đợt cấp hen phế quản ở cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • 4.5. Xử trí đợt cấp hen phế quản tại khoa cấp cứu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1851/QĐ-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1851/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1851/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1851/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1851/QĐ-BYT

Đang cập nhật